Byt Bučovice

Nečekala jsem, že by mě při práci v realitách ještě něco překvapilo, ale stalo se. Kontaktoval mě majitel bytu v Bučovicích na základě letáčku nalezeného ve schránce. Potřeboval prodat byt. Zaradovala jsem se. Domluvili jsme si termín schůzky. Všechno se zdálo, že probíhá jako obvykle. Vysvětlili jsme si průběh obchodu, způsob konání prohlídek, domluvili se na ceně. Cenu si majitel nastavil o cca 200.000 Kč více, než byly ceny již skutečně realizovaných prodejů podobných bytů v této lokalitě. Byt byl prázdný a opticky vypadal menší, než ve skutečnosti byl. Navrhla jsem proto majiteli provést tzv. homestaging, abychom podpořili vyšší cenu a klientům ukázali, že byt je dostatečně velký na vše, co je potřeba. Díky tištěné prezentaci, jsem majiteli ukázala, co takový homestaging znamená a jak může zájemcům ukázat potenciál bytu. Můj návrh nebyl souhlasně přijat se slovy „přece se nebudete tahat s nábytkem a taškami do 3. patra bez výtahu.“  Proběhlo mi hlavou, kolikrát jsem se už s taháním věcí po schodech zapotila, odcházela s rozteklým make-upem, zplihlými vlasy, ale šťastná a spokojená se sadou několika senzačních fotek a s dokonale nachystanou nemovitostí k prodeji. Ale ani po mém tvrzení, že mi to nevadí a udělám to ráda, nesouhlasil. Nedá se nic dělat. Byt se tedy nafotil alespoň bez vybavení.

 

Tři týdny na nabídku nikdo nereagoval. Při dobrém marketingu a optimálně nastavené ceně jsem byla zvyklá, že se první zájemci o takovýto druh nemovitosti hlásí již první hodiny či dny pro zveřejnění.  Nezbylo nic jiného, než se s majitelem domluvit na snížení ceny. Nakonec se během několika málo dnů o prohlídku přihlásily dva mladé páry. Jeden z párů se pro koupi dokonce rozhodl hned na místě a druhý den se již podepisovala Dohoda o rezervaci. Začala jsem chystat smlouvy. Prodávající na koupi spěchali, chtěli provést drobné rekonstrukce a co nejdříve se nastěhovat.

K podpisu každé Kupní smlouvy je vyzván prodávající k doložení bezdlužnosti za služby spojené s užíváním bytu a ani tady to nebylo výjimkou. To však ani po několika výzvách do dne podpisu Kupní smlouvy nebylo předloženo. Prodávající si ani nepřál, abych kontaktovala představenstvo Společenství vlastníků a takové potvrzení si zajistila. Při podpisu smlouvy si pro jistotu strany dohodli dopsat podmínku, že veškeré případné závazky uhradíALE CO TEĎ !!? Stačí to? Jsou kupující dostatečně touto větou chráněni před případnými dluhy váznoucími na nemovitosti? Mám kontaktovat SVJ přes výslovný nesouhlas majitele? Tyto a další otázky mi letěli hlavou společně s otázkou, proč se tomu tak brání a potvrzení nedonesl. Situace, se kterou jsem se dosud nesetkala.

Pokud majitel odmítá z jakéhokoliv důvodu předložit bezdlužnost, věta v kupní smlouvě o uhrazení závazků kupujícím nepomůže kupující ochránit natolik, aby se nepřevedly případné dluhy u SVJ. Což by v praxi znamenalo, že pokud by prodávající nedodržel svůj závazek zaplatit všechny své nedoplatky, SVJ by potom požadovalo jejich úhradu od nových majitelů a těm by bohužel nezbylo nic jiného, než případné dluhy zaplatit a teprve potom vymáhat od prodávajícího. Jediným možným řešením, jak ochránit kupující je, aby prodávající dal souhlas s tím, aby část kupní ceny byla vyplacena až po doložení takového potvrzení, nebo možnost uhradit všechny dlužné částky ze složené kupní ceny. V případě, že majitel odmítne takové ustanovení do smlouvy doplnit, měl by makléř upozornit kupující, že je reálná šance na to, že tam dluhy nejspíš budou.

U nás mělo vše naštěstí dobrý konec. Dluhy na bytě opravdu byly. Majitel si však přál byt prodat a mít dobré sousedské vztahy s novými majiteli, a dluhy váznoucí na bytě uhradil. Později jsem od majitele zjistila, že dluhy nevznikly z finanční tísně, ale z toho, že byl přesvědčen, že jsou pohledávky SVJ vůči němu neoprávněné. Ale to už je jiná kapitola

Jste majiteli nemovitosti s více vlastníky? Nedaří se vám mezi sebou domluvit na tom, co s nemovitostí uděláte? Zavolejte mi nebo napište, třeba mohu pomoci právě Vám.

Tel. 604220025miroslava.vodickova@century21.cz