Jak je to s placením daně z příjmu při prodeji nemovitosti, kdo a kdy ji platí?

Při prodeji nemovitosti se často objeví otázka, jak je to s placením daně z příjmu.

Tato daň byla a je nadále součástí daňových povinností spojených s prodejem, existují však osvobození z této daně.

Od 1.1.2021 nastala změna v době vlastnictví, po kterou je majitel osvobozen, v případě, že při prodeji nemovitosti realizuje zisk.

  • Vlastníci nemovitosti, kteří nemovitost nabyli do 31.12.2020, mohou nemovitost prodat se ziskem po 5 letech od nabytí a jsou od daně z příjmu osvobozeni.
  • Vlastníci, kteří nemovitost nabyli a nabudou od 1.1.2021, mohou nemovitost prodat se ziskem až po 10 letech od nabytí a teprve pak bude jejich příjem osvobozen.

Osvobození od daně z příjmu nadále platí pro všechny vlastníky, kteří v nemovitosti měli po dobu 2 let, bezprostředně před prodejem, bydliště.

Pozn., rozlišujme tedy, kdy vlastník vlastnil a nebydlel a vlastník vlastnil a zároveň bydlel, řada nemovitostí je nakupována investory a následně prodávána, úprava zákona měla za cíl zamezit rychlým překupům nemovitostí.

Osvobození se nadále vztahuje pro všechny vlastníky, kteří nemovitost prodají se ziskem a dále použijí prostředky do 1 roku pro další bytovou potřebu.

Komentáře