Kdo a kdy je povinen hradit koncesionářské poplatky

Co to vlastně jsou koncesionářské poplatky? Jsou to poplatky za televizní a rozhlasové vysílání a slouží k financování médií veřejné služby. Povinnost platit tyto poplatky mají jak fyzické, tak i právnické osoby.

Poplatky jsou povinné pro všechny osoby, které:

  • vlastní, příp. mají alespoň jeden měsíc k dispozici funkční televizní nebo rozhlasový přijímač,
  • jsou v pronájmu, i když vlastníkem přijímače je majitel bytu.

Od poplatků jsou osvobozeny:

  • osoby, které mají úplnou či praktickou slepotou obou očí a oboustrannou úplnou či praktickou hluchotou,
  • domácnosti, jejichž příjem nepřesahuje 2,15 násobek životního minima (toto je ale potřeba každé 3 měsíce doložit),
  • osoby, které nevlastní televizní ani rozhlasový přijímač a nemají ho ani jinak k dispozici (je nutné však doložit čestné prohlášení)
  • cizinci bez povolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu,
  • školy,
  • zastupitelské úřady České republiky v zahraničí.

Skrývat se před poplatky se nevyplácí!

Lidé si často myslí, že když poplatky nehradí, nikdo na to nepřijde – OMYL. Pokud odebíráte elektřinu, jste automaticky považován za poplatníka koncesionářských poplatků.  Neplatičům pak hrozí nemalá pokuta a to i s přirážkou, která v případě České televize činí 10 000 Kč a u Českého rozhlasu 5 000 Kč.

Jaká je výše poplatků pro rok 2019?

Od roku 2008 se výše poplatků nezměnila. Pro Českou televizi je poplatek 135 Kč/měsíc a pro Český rozhlas 45 Kč/měsíc.

Fyzické osoby platí poplatky pouze z jednoho televizního a jednoho rozhlasového přijímače, i když jich mají ve vlastnictví více, právnická osoba pak za každý přijímač ve svém vlastnictví.

Fyzické osoby mají splatnost poplatků vždy k 15. dni každého měsíce, právnické osoby hradí poplatky čtvrtletně.

Pro přihlášení k těmto poplatkům slouží v případě České televize evidenční list a v případě Českého rozhlasu evidenční formulář.

Evidenční list pro fyzické i právnické osoby naleznete zde: https://tvp.ceskatelevize.cz/doc/evlist_podnikatele.pdf

Evidenční formulář pak na této adrese: https://media.rozhlas.cz/_binary/04016325.pdf

Tyto formuláře můžete zaslat buď přímo provozovateli, který Vám po zaevidování zašle číslo účtu a variabilní symbol nebo v případě úhrady poplatků SIPem je možné formuláře odevzdat přímo na pobočce České pošty v místě trvalého pobytu.

Zdroj:

https://bit.ly/2ZDZ33t

https://bit.ly/2L6fW2L

Komentáře